ZGODNIE Z DEFINICJĄ

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 obowiązującej obecnie usta­wy o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się:organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, or­gany kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,gminy, powiaty i samorząd województwa, zwane dalej „jednostka­mi samorządu terytorialnego”, oraz ich związki,jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocni­cze jednoczne zakłady opieki zdrowotnej,państwowe i samorządowe instytucje kultury,Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,Narodowy Fundusz Zdrowia,Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.