WYDATKI PUBLICZNE

Do ustaw regulujących zasady dokonywania wydatków publicznych zaliczymy tylko ustawy określające procedury dokonywania wydatków, pozostawiając poza zakresem prawa finansów publicznych ustawy, które ustanawiają zadania publiczne, a co za tym idzie — kreują wydatki pu­bliczne. Poza ustawą o finansach publicznych (która zawiera tylko bardzo ogól­ne zasady dotyczące dokonywania wydatków) nie ma aktów prawnych ca­łościowo regulujących zasady dokonywania wydatków publicznych. Funk­cjonuje natomiast wiele ustaw normujących tryb dokonywania określonych rodzajów wydatków.Do najważniejszych ustaw tego typu (za główne kry­terium ważności przyjmujemy łączne kwoty wydatków publicznych, któ­rych dokonywanie reguluje dana ustawa) należą:ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, re­gulująca dokonywanie wydatków na zakup rzeczy, praw lub innych dóbr, na zakup usług oraz wydatków na roboty budowlane oraz inne.

.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.