WPŁYWY ZWROTNE

Wpływy zwrotne to takie, których pobranie rodzi zobowiązanie do ich zwrotu. Zaliczamy więc do nich przede wszystkim środki uzyskane dzięki zaciąganiu, w różnej formie, długu publicznego. Wpływami zwrotnymi są więc np. wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także wpływy uzy­skane ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez podmioty sektora finansów publicznych. Charakterystyczną cechą wpływów zwrot­nych jest to, iż w momencie ich otrzymania zwiększają możliwości wydat­kowe sektora finansów publicznych (dysponujemy większą ilością płynnych środków pieniężnych), lecz jednocześnie zmniejszają one możliwości wy­datkowe w przyszłości, gdy środki publiczne pochodzące z innych źródeł trzeba będzie przeznaczyć na spłaty zaciągniętych zobowiązań. Można więc powiedzieć, że wpływy zwrotne umożliwiają wcześniejsze korzystanie ze środków publicznych, które otrzymamy w przyszłości.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.