W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM

W polskim systemie podatkowym:przykładami podatków dochodowych są: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych,podatkiem pośrednim jest np. podatek od towarów i usług (VAT),podatkami majątkowymi są m.in. podatek rolny, podatek leśny, po­datek od środków transportowych.W klasyfikacji podatków według stosowanych stawek podatkowych wyróżnia się:podatki liniowe, w których każde kolejne zwiększenie podstawy opodatkowania o jednostkę powoduje wzrost podatku o tę samą kwotę,podatki progresywne, w których każde kolejne zwiększenie podsta­wy opodatkowania z X+I do X+2 powoduje zwiększenie podatku nie mniejsze niż przy wzroście podstawy z X do X+1, a przynajmniej dla niektórych X wzrost podatku przy zwiększeniu podstawy z X+1 do X+2 jest większy niż przy wzroście podstawy z Xdo X+I,podatki degresywne, w których każde kolejne zwiększenie podstawy opodatkowania z X+1 do X+2 powoduje zwiększenie podatku nie więk­sze niż przy wzroście podstawy z X do X+l, a przynajmniej dla niektó­rych X wzrost podatku przy zwiększeniu podstawy z X+I do X+2 jest mniejszy niż przy wzroście podstawy z X do X+l. 

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.