USTAWY OKREŚLAJĄCE JEDNOLITE ZASADY FUNKCJONOWANIA

  1. Ustawy określające jednolite zasady funkcjonowania całej grupy jed­nostek, zazwyczaj związanych z pewnym rodzajem działalności pu­blicznej; taki charakter mają np.:ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustanawiająca zasady działania instytucji kultury,ustawa z 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie której działają publiczne i niepubliczne uczelnie,ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, na podstawie której działają niepubliczne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz kolumny transportu sanitarnego,ustawa z 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, na podstawie której działają wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego,3) ustawy powołujące do życia pojedyncze, unikalne jednostki organi­zacyjne (najczęściej wyposażone w osobowość prawną) zaliczane do sektora finansów publicznych.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.