USTAWY DZIAŁAJĄCE NA SPECJALNYCH WARUNKACH

Ustawy działające na podstawie specyficznych, określonych w ustawie zasad; do takich ustaw zaliczyć należy: ustawy tworzące samorządowe i państwowe fundusze celowe,ustawy tworzące tzw. agencje rządowe, czyli państwowe osoby prawne tworzone w celu wykonywania, na zasadach niekomercyj­nych, zadań publicznych.Do ustaw określających zasady działania jednostek sektora finansów pu­blicznych zaliczyć też trzeba ustawę o finansach publicznych, w której okre­ślono organizację i zasady działania podstawowych rodzajów jednostek sek­tora finansów publicznych, czyli jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, tworzonych przy tych jednostkach rachunkach dochodów własnych i funduszach motywacyjnych, a także zasady funkcjonowania za­kładów budżetowych i ogólne przepisy odnoszące się do funduszy celowych.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.