USTAWOWA DEFINICJA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Formalna, ustawowa definicja środków publicznych zawarta jest w ustawie o finansach publicznych. Nie podano w niej ogólnego określenia tego pojęcia, definiując środki publiczne przez wyliczenie ich rodzajów. Wyróżniono pięć rodzajów środków publicznych:dochody publiczne;środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwroto­wi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu tery­torialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych po­chodzące:ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji fi­nansowych,z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych,z otrzymanych pożyczek i kredytów.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.