STAWKI KARTY PODATKOWEJ

Stawki karty podatkowej uzależnione są od liczby zatrudnionych osób oraz wielkości miejscowości, w której opodatkowana działalność jest wyko­nywana. Dla większości wyliczonych rodzajów działalności wyróżniono trzy klasy miejscowości: do 5 000 mieszkańców, od 5 000 do 50 000 miesz­kańców oraz powyżej 50 000 mieszkańców. Stawki określone są albo w formie kwotowych stawek miesięcznych, albo w formie stawek jednost­kowych (np. za jedno miejsce parkingowe). Stawki karty podatkowej dla zawodów medycznych określono w relacji do miesięcznego czasu pracy, np. dla lekarzy, którzy deklarują wykonywa­nie prywatnej praktyki w wymiarze do 48 godzin miesięcznie, stawka wy­nosi 11,60 zł za jedną zadeklarowaną godzinę. Obniżone stawki stosowane są wobec osób w wieku powyżej 60 lat oraz osób, u których stwierdzono lekki stopień niepełnosprawności.

 

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.