ŚCIĄGAJĄC Z RYNKÓW FINANSOWYCH

Państwo, ściągając z rynków finanso­wych środki na finansowanie deficytu budżetowego, ogranicza jednocześnie możliwości kredytowania sfery produkcyjnej („wypycha” przedsiębiorstwa z rynków finansowych), a tym samym ogranicza możliwości nie tylko inwe­stowania i rozwijania działalności gospodarczej, ale i bieżące prowadzenie tej działalności. Alternatywa jest mało kusząca — jeśli bank centralny zde­cydowałby się (czego zazwyczaj nie czyni) na zwiększenie podaży pienią­dza pozwalające uniknąć wypychania kredytu dla przedsiębiorstw, to skut­kiem niewątpliwie będzie wzrost inflacji. Oskarżanie banków o to, że „z lenistwa” kupują obligacje i bony skar­bowe, zamiast kredytować działalność gospodarczą, jest nieracjonalne. Ban­ki działają w imieniu swych akcjonariuszy i zobowiązane są do maksymal­nej dbałości o bezpieczeństwo powierzonych im depozytów. 

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.