PODSTAWOWY CEL DZIAŁALNOŚCI

Zagadnienia wskazane w art. 227 ust. 7 zostały uregulowane w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Za podstawowy cel działalności NBP uznano „utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jedno­czesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”. Sformułowanie to odpowiada treści art. 105 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w którym za główny cel Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) uznano utrzymanie stabilności cen, dodając, iż „bez uszczerbku dla celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze we Wspólnocie”. Przypomnieć warto, że Polskę wiąże też art. 108 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej­ską, w którym sformułowano zasadę niezależności banków centralnych od władz wykonawczych.

 

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.