PODSTAWA OPODATKOWANIA

Podatnikami PIT są osoby fizyczne uzyskujące dochody. Podstawą opo­datkowania jest wysokość łącznego dochodu, rozumianego jako różnica przychodów otrzymanych z różnych źródeł oraz kosztów uzyskania przycho­dów, czyli wszelkich kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przycho­dów. Dla niektórych rodzajów przychodów (np. dla przychodów z pracy najemnej i z umów o dzieło) koszty uzyskania przychodu są określane ryczałtowo. Na równi z kosztami uzyskania przychodu traktuje się też opła­coną przez podatnika składkę na ubezpieczenie społeczne. W ustawie prze­widziano też wiele wyjątków, polegających na wyłączeniu niektórych przy­chodów spod podatku. Ustawy o PIT nie stosuje się w szczególności do przychodów z gospodarki rolniczej i leśnej —jest to najistotniejsze odstęp­stwo od zasady powszechności PIT. 

 

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.