ORGANY PODATKOWE

Organem podatkowym nazywa się organ władzy publicznej, w którego kompetencji leżą sprawy wymierzania i pobierania podatków1. W polskim systemie podatkowym organami podatkowymi pierwszej instancji są:naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych,wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz starostowie i mar­szałkowie województw,a w pewnych specyficznych przypadkach — również dyrektorzy izb skarbo­wych i dyrektorzy izb celnych.Organami drugiej instancji (organami odwoławczymi) od decyzji na­czelników urzędów skarbowych i celnych są dyrektorzy izb skarbowych i dyrektorzy izb celnych, a od decyzji organów samorządu terytorialnego — samorządowe kolegia odwoławcze. Uprawnienia organu podatkowego przysługują również w przypadkach określonych w ustawie Ministrowi Fi­nansów.

 

 

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.