ODCHYLENIA VAT OD MODELOWEJ KONCEPCJI

VAT w jego faktycznym kształcie dość istotnie różni się od przedstawio­nej powyżej modelowej koncepcji. Odchylenia dotyczą trzech zasadniczych kwestii:zakresu operacji stanowiących podstawę opodatkowania,podmiotowego zakresu VAT, czyli określenia kręgu podatników,stawek podatkowych.Opodatkowaniu VAT podlegają w Polsce, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na teryto­rium kraju,wywóz towarów z Polski, określany w ustawie jako eksport oraz we- wnątrzwspólnotowa dostawa towarów,przywóz towarów do Polski, określany w ustawie jako import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.  Od tej ogólnej reguły ustanowiono jednak dość liczne wyjątki, powodują­ce zarówno wyłączenie pewnych transakcji spod opodatkowania, jak i rozsze­rzających zakres opodatkowania. I tak np. opodatkowaniu VAT nie podlegają:transakcje zbycia przedsiębiorstwa,czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,działalność, od której pobierany jest dalej opisany podatek od gier.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.