OD PODATKÓW UCIEC SIĘ NIE DA

Od istnienia podat­ków uciec się na da, ale trzeba mieć świadomość, że im wyższe są obciąże­nia fiskalne, tym mniej opłacalna jest działalność gospodarcza. Zależność jest bardzo prosta — przy danej wielkości przychodów z działalności gospo­darczej i przy poziomie kosztów wynikających z rozmiarów produkcji i czynników technicznych, im wyższe jest opodatkowanie, tym mniejszy jest zysk netto, stanowiący ostateczny efekt działalności komercyjnej. Każ­de zwiększenie obciążeń podatkowych obniża więc rentowność przedsię­wzięcia mierzoną relacją efektów finansowych do poniesionych nakładów. Wydłuża się zatem okres zwrotu poniesionych nakładów, a przez to rośnie ryzyko związane z każdą działalnością gospodarczą. Zauważyć przy tym trzeba, że wpływ podatków na sferę gospodarczą zależy nie tylko od globalnej kwoty obciążeń, ale i od struktury opodatko­wania. 

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.