NAKŁADANIE SIĘ DWÓCH POJĘĆ

Najbardziej chyba istotnym problemem tego typu jest nakładanie się dwóch pojęć: przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z pro­wadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł, orazwpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednost­ki sektora finansów publicznych.Państwowe szkoły wyższe mogą — zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyż­szym — uzyskiwać przychody z odpłatności za świadczone usługi edukacyj­ne, w tym — za kształcenie na studiach prowadzonych w formach niestacjo­narnych. Wpływy, jakie szkoła wyższa uzyskuje z opłat wnoszonych np. przez studentów studiów zaocznych, są zarówno przychodami pochodzącymi z pro­wadzonej przez szkołę działalności (kształcenie studentów jest — zgodnie z art. 13 ustawy o szkolnictwie wyższym — podstawowym zadaniem uczelni), jak i wpływami ze sprzedaży usług. 

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.