KONTROLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Za oddzielną grupę ustaw regulujących funkcjonowanie sektora finan­sów publicznych uznaliśmy ustawy określające zasady działania instytucji powołanych do kontroli finansów publicznych. Do grupy tej zaliczamy przede wszystkim: ustawę z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli,ustawę z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko­wych,ustawę z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.Ustawy te określają organizację instytucji kontrolnych, a także tryb pro­wadzenia kontroli i uprawnienia przysługujące instytucjom kontrolnym przy przeprowadzaniu kontroli oraz kryteria, na podstawie których kontrola jest prowadzona.Niedostatkiem polskiego prawa finansów publicznych jest brak uregu­lowań dotyczących tzw. kontroli wewnątrzadministracyjnej, czyli kontroli prowadzonej przez organy władzy publicznej w podległych im jednostkach.

 

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.