KONTROLA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Najważniejszą z instytucji sprawujących kontrolę nad finansami pu­blicznymi (i jedyną wymienioną w Konstytucji) jest Najwyższa Izba Kon­troli (NIK), będąca — zgodnie z art. 202 — naczelnym organem kontroli państwowej, podlegająca Sejmowi i działająca na zasadach kolegialności. Zakres działania NIK nie ogranicza się do kwestii finansowych, lecz zada­nia te stanowią ważną część jego działalności. Podkreślono to w art. 204, w którym — oprócz ogólnych zadań kontrolnych — wprost wymieniono za­dania NIK związane z rozliczeniem wykonania budżetu państwa.Jest to rozwiązanie dość nietypowe — w większości krajów właśnie przedstawienie opinii o rzetelności sprawozdania budżetowego jest głów­nym obowiązkiem naczelnego organu kontroli. Wydaje się zresztą dość oczywiste, że przed przystąpieniem do oceny funkcjonowania Rady Mini­strów jako organu wykonującego budżet państwa Sejm powinien wiedzieć, czy przedstawiony mu w rządowym sprawozdaniu obraz finansów państwa (w tym — wykonania budżetu państwa) odpowiada rzeczywistości.

.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.