KIEDY STOSOWANY JEST RYCZAŁT

Ryczałt stosowany jest tylko na wniosek podatnika, zgłoszony do urzę­du skarbowego. Od osoby wybierającej tę formę opodatkowania wymaga się prowadzenia ewidencji przychodów według zasad, które określa Mini­ster Finansów w formie rozporządzenia. Rodzaje działalności, przy których może być wykorzystane opodatko­wanie w formie ryczałtu od przychodów, określono przez podanie „listy ne­gatywnej” — wykazu rodzajów działalności, w których nie może być stoso­wany ryczałt. Stawka ryczałtu uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności wynosi od 3 do 20%. Najwyższą stawkę (20%) opłacają podatnicy uzysku­jący przychody z wykonywania wolnych zawodów, najniższą (3%) opodat­kowane są m.in. przychody z działalności gastronomicznej (z wyłączeniem ze sprzedazy napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), przychody z działalności usługowej w zakresie handlu, przychody ze sprzedaży ryb przez rybaków morskich.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.