DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Do 2005 r. ustawa o finansach publicznych zawierała również przepisy odnoszące się do dyscypliny finansów publicznych. Terminem tym określa się nałożony na osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami pu­blicznymi obowiązek przestrzegania zasad określonych w ustawie o finan­sach publicznych i innych aktach prawnych. W dniu 17 grudnia 2004 r. Sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wykreślając jednocześnie przepisy dotyczące dyscypliny fi­nansów publicznych z ustawy o finansach publicznych.Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pu­blicznych określa:zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan­sów publicznych,organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu­blicznych,tryb postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,katalog kar.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.