DOCHODY PUBLICZNE

Ustawy regulujące kwestie dochodów publicznych podzielić można na trzy zasadnicze grupy: ustawy określające ogólne zasady postępowania w sprawach doty­czących dochodów publicznych, z których najważniejszą jest ustawa z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, zawierająca ogólne przepisy dotyczące:zobowiązań podatkowych,postępowań podatkowych,kontroli podatkowej,tajemnicy skarbowej;ustawy stanowiące dochody publiczne, nazywane w Ordynacji po­datkowej ustawamipodatkowymi;ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu te­rytorialnego, określającą wykaz dochodów publicznych przysługują­cych jednostkom samorządu terytorialnego. Zwornikiem całego systemu ustaw dotyczących dochodów publicznych jest Ordynacja podatkowa.Jej przepisy nie odnoszą się do konkretnych ro­dzajów dochodów, lecz określają ogólne zasady postępowania w sprawach dotyczących dochodów publicznych.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.