BANK CENTRALNY

Zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami Kon­stytucja gwarantuje bankowi centralnemu niezależność od władzy wyko­nawczej i stabilność działania, nakładając na NBP odpowiedzialność za wartość polskiego pieniądza. Zwrócić warto uwagę na fakt, iż Rada Polityki Pieniężnej przedkłada Sejmowi uchwalone przez siebie założenia polityki pieniężnej i sprawozda­nie z ich wykonania, lecz Konstytucja nie przewiduje zatwierdzania żadne­go z tych dokumentów przez Sejm — stanowi to jedną z gwarancji niezależ­ności NBP. NBP nie jest jednak instytucją wyjętą spod kontroli — działalność NBP jest corocznie kontrolowana przez Najwyższą Izbę Kontro­li, która ponadto obowiązana jest przedstawiać Sejmowi analizę wykonania założeń polityki pieniężnej.

Witam u mnie na serwisie! Prowadzę tego bloga od kilku miesięcy i jestem w niego bardzo zaangażowany. Biznes od zawsze był dużą częścią mojego życia, jest on wybrana przeze mnie formą zarabiania pieniędzy i wielką pasją. Bloga prowadzę aby podzielić sie z Wami zdobytą przeze mnie wiedzą i doświadczeniem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.